airmien

sesuatu tentang kehidupan

Yang Terbaik November 22, 2012

Filed under: Uncategorized — airmien @ 1:25 pm
Tags:

Yang terbaik bukan hanya seketika tetapi diharapkan agar selamanya.

Tidak perlu membandingkan pasangan masing-masing dengan orang lain yang tidak sedikitpun tidak memahami apa yang berlaku diantara pasangan masing-masing.

Romantik perlu dipupuk melalui pembacaan dan diaplikasikan di dalam kehidupan, bukan hanya dibaca tetapi tidak aplikasikannya di dalam kehidupan seharian.

Mernung sejenak, apa tujuan perhubungan itu. Adakah ianya hanya untuk seketika? Adakah ianya ada batasan masa dan batasan tempat?

 

Tidak. Ianya tidak ada semua itu. Ianya kekal dan selamanya nampak baru dan sentiasa segar. 

 

Image

 

 
%d bloggers like this: