airmien

sesuatu tentang kehidupan

Suami dan Isteri. Apa Tanggungjawab Mereka? Ogos 3, 2017

Filed under: Relationship — airmien @ 4:15 pm

Tanggungjawab Suami Kepada Isteri  (Hak Isteri)

 1. Memberi nafkah zahir dan batin
 1. Membayar mas kahwin kepada isteri
 2. Memberi layanan yang baik
 3. Menjaga maruah isteri
 4. Memberi didikan agama
 5. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar
 6. Menjaga dari sebarang ancaman
 7. Adil terhadap semua isteri

 

Tanggungjawab Isteri Kepada Suami (Hak Suami)

 1. Taat dan hormat kepada suami
 2. Menjaga maruah suami
 3. Memberi layanan yang baik
 4. Memuaskan hati suami  dan menyenangkan pada bila-bila masa
 5. Menjaga dan membelanjakan harta suami dengan sebaiknya
 6. Tidak keluar rumah tanpa izin
 7. Tidak mendedahkan kelemahan suami

 

Tanggungjawab bersama

 

 1. Mengekalkan kerukunan rumahtangga
 2. Memelihara dan menjaga anak-anak
 3. Memberi pendidikan yang sempurna
 4. Memberikan layanan yang saksama kepada keluarga kedua-dua belah pihak
 5. Menyediakan rawatan dan perubatan
 6. Menjamin keselamatan

 

cherry_blossom_2_by_rickygw-d58jthn

Gambar daripada sini.

 

 
%d bloggers like this: